Delavnice Zoom, MS Teams, Moodle ter sodelovalno učenje na UL NTF, UL ZF, UL PF in UL FŠ

V preteklih dveh tednih smo na različnih članicah Univerze v Ljubljani izvedli 9 delavnic v obsegu 30 pedagoških ur. 

Možnosti za uporabo in vključitev videokonferenčnega sistema Zoom v pedagoški proces smo predstavili na UL NTF, kjer smo si poleg osnovnih funkcionalnosti orodja pogledali tudi nekaj naprednih, ki omogočajo aktivno vključevanje študentov, kot so razdelitev udeležencev v manjše sobe, uporaba bele table in anket.  

Delavnico MS Teams smo izvajali na UL NTF ter UL ZF, kjer smo poleg možnosti videosrečanja v orodju spoznali tudi delovanje repozitorija za deljenje gradiv ter si ogledali druge vtičnike, kot so Planner, OneNote, Insights.  

osnovni delavnici uporabe spletne učilnice Moodle, ki smo jo izvedli na UL PF, smo spoznali osnovne funkcionalnosti Moodla, upravljanje s študenti, nalaganje gradiv in s tem povezane nastavitve. S predstavitvijo funkcionalnosti, ki jih ponuja Moodle, nadaljujemo v prihodnjem tednu. Tako osnovna kot tudi napredna delavnica pa sta že bili izvedeni na UL NTF. 

Zgoraj omenjene delavnice so potekale v spletni obliki, na UL FŠ pa smo v živo izvedli 3 delavnice na temo sodelovalnega učenja z uporabo IKT, kjer smo si ogledali nekaj primerov uporabe IKT v podporo sodelovalnim aktivnostim (Moodle forum, slovar, podatkovna zbirka, wiki, delavnica; Mentimeter; Padlet; Vevox) ter nekaj orodij tudi preizkusili. Spoznali in preizkusili pa smo tudi različne sodelovalne učne metode (npr. sodelovalne karte, skupinska diskusija, metoda razmisli, pogovori se v paru in povej, metoda jigsaw oz. sestavljanka), ki jih lahko uporabimo v času študija na daljavo, hibridnega načina študija, kombiniranega študija ali pa tudi v času izvedbe študijskega procesa v živo. 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.