9. izvedba delavnic

S februarjem pričnemo z našo zdaj že 9. izvedbo spletnih delavnic in delavnic v učilnici (v živo). Delavnice so namenjene vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem, ki si želijo obnoviti oz. pridobiti različna didaktična znanja, spoznati različne učne pristope, metode in oblike dela ter IKT, ki jo lahko pri tem uporabijo za čim bolj kakovostno izvedbo pedagoškega procesa. Udeleženci na delavnicah aktivno sodelujejo, snujejo aktivnosti, podprte z IKT, izmenjujejo izkušnje s preostalimi udeleženci in preizkušajo različno IKT za ustvarjanje digitalnih vsebin, ki jih lahko uporabijo pri izvedbi pedagoškega procesa.

Z delavnicami skušamo pri pedagogih spodbuditi razvoj digitalnih kompetenc za poučevanje. Zato vse naše delavnice temeljijo na Evropskem okvirju digitalnih kompetenc izobraževalcev (DigCompEdu) in prav vsaka aktivnost oz. vir v spletnih delavnicah se povezuje s kakšno kompetenco, ki je predstavljena v DigCompEdu. Da kompetence, ki jih usvajate preko naših delavnic, ne bi ostale nezabeležene, smo v letošnjem letu v spletno učilnico dodali kompetenčni okvir DigCompEdu in boste zdaj lahko tudi sami spremljali, katere kompetence ste preko delavnic že usvojili in katerih še ne. 

Več o delavnicah lahko izveste na: https://digitalna.uni-lj.si/delavnice/ in v spletnem vabilu.

Vljudno vabljeni k udeležbi!

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.