Ali ste vedeli, da lahko v Padletu ustvarimo zemljevid in nanj dodajamo točke?

Padlet je enostavno orodje, ki ga lahko uporabimo v podporo sodelovalnemu učenju. Orodje omogoča ustvarjanje sodelovalnih tabel, kjer uporabniki soustvarjajo različne vsebine. Z uporabo različnih predpripravljenih predlog, lahko prilagodimo prikaz table osnovnemu namenu aktivnosti (npr. časovnica dogodkov, mreža z objavami, različni razdelki z objavami, miselni vzorci). Ustvarjanje sodelovalne table v Padletu smo si ogledali v prejšnjem vodiču, tokrat pa si bomo ogledali še, kako ustvariti prav poseben tip table, poimenovan Zemljevid (ang. Map). Gre za funkcionalnost, ki nam omogoča, da na zemljevidu dodamo različne točke ter jih obogatimo z različnimi večpredstavnimi vsebinami. S takšno aktivnostjo lahko študente spodbudimo k npr. sodelovalnemu mapiranju znanih oseb, dogodkov, izdelkov, zgodovinskih najdb, znamenitosti.

Prijavimo se v orodje Padlet (https://padlet.com/). Privzeto se na nadzorni plošči odpre prostor, kjer so shranjene sodelovalne table, ki smo jih ustvarili. Za ustvarjanje nove table izberemo gumb Make a padlet desno zgoraj.
1
V naslednjem koraku se v desnem delu zaslona prikaže seznam formatov oz. predlog, ki jih lahko uporabimo za izhodiščno oblikovanje naše sodelovalne table. Na voljo imamo 6 različnih predlog, ki smo jih predstavili v prejšnjem vodiču (simple formats). Večino izmed predlog lahko pripravimo tudi na način, da vsebuje različne razdelke in tako vsebine kategoriziramo glede na želena vsebinska področja (advanced formats).
2
V današnjem namigu se bomo osredotočili na format, ki temelji na delu z zemljevidom, zato izberemo možnost Map.
3
Na levi strani se nam odpre prazen zemljevid, na desni pa nastavitve. V zgornjem delu dodamo naslov, opis, ikono in stil zemljevida. Nato imamo še možnost nastavitev sodelovanja in preverjanja neprimernih vnosov.
4
Ko prilagodimo vse nastavitve, lahko dodamo prvo točko na zemljevid. To storimo tako, da izberemo ikono + v spodnjem desnem delu zaslona.
5
Imamo 2 možnosti dodajanja lokacij na zemljevid, in sicer, z vpisom imena oz. naslova in s principom povleci in spusti oznako na zemljevid.
6
Če izberemo možnost vpisa naslova, se nam po vpisu odpre možnost, kjer zapišemo še komentar, s katerim obogatimo lokacijsko informacijo. Pri ustvarjanju točke lahko poleg naslova, zapišemo besedilo ter dodamo eno izmed funkcionalnosti, kot so npr. slika, povezava, priloga, videoposnetek, bela tabla za risanje.
7
Ko smo zadovoljni z vsebino dodane lokacije, izberemo gumb Publish.
8
Točka z lokacijo se nam skupaj s komentarjem in dodatno vsebino prikaže na zemljevidu.
9
Druga izmed možnost kako dodati točko na zemljevid, je preko sistema povleci in spusti. Ko točko spustimo na del zemljevida, kjer želimo prikazati lokacijo, se nam prikaže seznam krajev, ki se nahajajo v neposredni bližini dodane lokacije. Med ponujenimi kliknemo na tisti kraj, ki najbolje ponazarja želeno lokacijo.
10
Če želimo točke urejati oziroma izbrisati, lahko vedno kliknemo na gumb »tri pike« pri posamezni točki in prikazal se nam bo seznam možnosti urejanja izbrane točke.
11
Omeniti je potrebno tudi možnost izbire zemljevida z razdelki. Ta opcija deluje podobno kot običajen zemljevid, le da omogoča delitev označenih točk v razdelke.
12

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.