Uporaba vprašanja tipa »lestvice« v orodju Mentimeter

Z vrsto vprašanja »lestvice« v orodju Mentimeter lahko udeleženci (v nadaljevanju študenti) ocenjujejo izjave/trditve na lestvici. Vprašanja, pri katerih se uporabljajo lestvice, so eden izmed najlažjih pokazateljev strinjanja in nestrinjanja posameznika. Zaradi prilagodljivosti lestvic jih je mogoče uporabiti za številna vprašanja in aktivnosti. Ta tip vprašanja vam lahko pride prav, če imate vprašanja, ki zahtevajo enostaven številčni odgovor (npr. od 1 do 5), če želite, da udeleženci nekaj ocenijo, ali če želite ustvariti statistične podatke, ki jih lahko uporabite za analizo trendov in želja med poslušalci predstavitve.

Zakaj uporabljati vprašanje tipa »lestvice«?

  1. Merjenje mnenj in stališč: vprašanja tipa »lestvice« omogočajo študentom, da izrazijo svoja mnenja in stališča na enostaven in jasen način. S tem pridobite neposreden vpogled v mnenje študentov glede različnih tematik.
  2. Pridobivanje povratnih informacij: vprašanja omogočajo, da hitro in enostavno pridobite povratne informacije o vašem predavanju ali o določenem predmetnem področju. S tem lahko prilagodite svoj pristop in izboljšate kakovost poučevanja.
  3. Spodbujanje interakcije: vprašanja tipa »lestvice« spodbujajo aktivno sodelovanje študentov. Omogočajo jim, da izrazijo svoje preference, razumevanje gradiva in stopnjo zanimanja, kar lahko poveča interaktivnost tekom predavanja/vaj.

 Nekaj konkretnih primerov uporabe vprašanja tipa »lestvice« v izobraževanju:

  1. Pri ocenjevanju razumevanja: uporaba lestvic za ocenjevanje ravni razumevanja vsebine je odličen način, kako preveriti, ali so študentje usvojili ključne koncepte.
  2. Pri merjenju zadovoljstva študentov: vprašanja o zadovoljstvu študentov z izvedbo predavanja ali organizacijo predmeta vam omogočajo, da hitro prepoznate področja za izboljšave.
  3. Za spodbuditev razprave: postavitev vprašanja o določenem stališču ali mnenju s pomočjo lestvic lahko sproži razpravo med študenti, kar povečuje interakcijo in izmenjavo idej.
  4. Pri odločitvah o prilagoditvi poučevanja: s pomočjo povratnih informacij, pridobljenih z vprašanji tipa »lestvice«, lahko prilagodite svoje poučevanje glede na potrebe in pričakovanja študentov.

Z uporabo vprašanj tipa »lestvice« v Mentimetru lahko torej ustvarite dinamično in interaktivno učno okolje, ki bo študentom omogočilo aktivno sodelovanje in vam omogočilo pridobivanje dragocenih informacij za izboljšanje poučevanja. V spodnjem gradivu (ali preko povezave: https://ior.ad/9EMs) si lahko ogledate kako ustvariti vprašanje tipa »lestvice« v orodju Mentimeter.

30 STEPS

1. Nahajamo se v prazni Mentimeter predstavitvi in želeli bi ustvariti novo vprašanje, ki bo študentom omogočalo opredelitev do različnih trditev. Kliknimo na gumb New slide.

Step 1 image

2. V kategoriji vprašanj, poimenovani Popular question types, privzeto najdemo 6 tipov vprašanj, ki so najbolj pogosto v uporabi.

Step 2 image

3. V gradivu si bomo ogledali, kako ustvarimo vprašanje tipa Scales oz. Lestvice, ki nam omogoča postavljanje vprašanja v obliki nabora trditev, do katerih se morajo študenti opredeliti na lestvici, npr. od 1 do 5.

Step 3 image

4. Zdaj se nam v osrednjem delu predstavitve pokaže prazna predloga vprašanja, na desni strani urejevalnika pa lahko najdemo prostor, kjer uredimo vsebino našega vprašanja.

Step 4 image

5. Najprej lahko v polje Question dodamo svoje vprašanje, na primer: Opredelite se do spodnjih trditev. Polje Question nam lahko služi za poimenovanje aktivnosti, ne pa za navajanje trditev. Pri vnosu besedila smo omejeni na 150 znakov.

Step 5 image

6. Če bi želeli dodati daljša navodila za študente, lahko kliknemo na gumb Add longer description, kjer imamo možnost podati več podrobnosti o načinu reševanja aktivnosti. Opis je lahko dolg do 250 znakov.

Step 6 image

7. Zdaj lahko pričnemo z dodajanjem trditev. Novo trditev dodamo tako, da kliknemo na gumb Add statement. V našem primeru bomo dodali 3 trditve.

Step 7 image

8. Pojavi se novo polje za vnos besedila, kjer lahko vnesemo besedilo naše prve trditve. Posamezna trditev je lahko dolga do 150 znakov. Dodamo pa lahko do največ 8 trditev (priporočljivo je, da jih dodamo manj, zaradi boljše berljivosti).

Step 8 image

9. Posamezno trditev lahko s klikom na gumb X na desni strani tudi izbrišemo.

Step 9 image

10. V nadaljevanju se moramo opredeliti še do nekaj zanimivih nastavitev. Prva je, ali želimo, da se na predstavitvi ob prejemu rezultatov kaže povprečje za posamezen odgovor. Če da, kliknemo na gumb Show statement average.

Step 10 image

11. Vidimo, da se nam v osrednjem delu zaslona, kjer lahko vidimo predogled našega vprašanja, pokaže “črta”, ki ponazarja povprečje.

Step 11 image

12. Naslednja nastavitev določa, ali lahko študenti preskočijo kakšno izmed trditev, ki so pripravljene. S klikom na gumb na desni strani se do te nastavitve opredelimo.

Step 12 image

13. Podobno kot tudi pri drugih tipih vprašanj v Mentimetru, lahko tudi v tem primeru k vprašanju dodamo sliko – preko sklopa, imenovanega Image.

Step 13 image

14. Ne pozabimo na sklop nastavitev Dimensions, ki nam omogoča prilagoditev stopenj lestvice, ki jo uporabljamo za oceno trditev. Kliknimo na puščico za razširitev možnosti.

Step 14 image

15. Najprej lahko uredimo ime in vrednost, ki predstavlja najnižjo stopnjo lestvice. Uredimo polji Bottom of the scale in pripadajoči Value. V našem primeru bomo ime spremenili v npr. Popolnoma se ne strinjam in vrednost pustili na 1.

Step 15 image

16. Podobno prilagodimo vrednosti v sklopu Top of the scale, ki predstavljajo najvišjo stopnjo lestvice. V našem primeru bomo zapisali Popolnoma se strinjam, vrednost ohranili na 5, tako da bodo študenti za ocenjevanje uporabljali 5-stopenjsko lestvico.

Step 16 image

17. S tem smo uredili vse nastavitve, vezane na vsebino. V desni navigaciji se zdaj lahko premaknemo na naslednji zavihek, Design, kjer bomo lahko upravljali z vizualizacijo vprašanja in odgovorov.

Step 17 image

18. V sklopu Visualization type se lahko odločimo, na kakšen način naj se prikazujejo odgovori. Prvi tip, Scales, omogoča, da se nam odgovori za posamezno trditev prikažejo na drsniku. V predogledu vprašanja lahko vidimo primer izgleda odgovorov.

Step 18 image

19. Drugi tip, Spider Chart, nam omogoča, da odgovore prikažemo na pajkovi mreži. V osrednjem delu zaslona ponovno lahko vidimo predogled odgovorov v tej obliki.

Step 19 image

20. Preko možnosti, ki nam jih ponuja sklop Layout, lahko upravljamo s postavitvijo elementov na predstavitvi. Če bi imeli na predstavitvi tudi sliko, bi na tem mestu upravljali, kje se prikaže.

Step 20 image

21. V sklopu Text lahko upravljamo z velikostjo vprašanja na predstavitvi (velikost besedila v trditvah je odvisna od količine trditev in porabljenih znakov, zato se velikost trditev samodejno prilagaja prostoru na zaslonu).

Step 21 image

22. V sklopu Visualization colors lahko upravljamo z barvami, ki vizualizirajo posamezne odgovore ter črto, ki ponazarja spodnjo in zgornjo mejo lestvice.

Step 22 image

23. V sklopu Text and background colors lahko upravljamo z barvo besedila na prezentaciji, barvo ozadja ter sliko ozadja.

Step 23 image

24. Zavihek Interactivity je enak pri vseh tipih vprašanj v Mentimetru in je neodvisen od izbranega vprašanja. Omogoča nam upravljanje s sprotnimi interakcijami študentov.

Step 24 image

25. Za vsako drsnico v naši predstavitvi lahko omogočimo ti. Reactions, preko katerih študenti lahko sproti podajajo povratne informacije na predstavitev. Npr. tekom predstavitve “všečkajo” posamezno drsnico.

Step 25 image

26. V sklopu Response settings nastavimo, ali sprejemamo odgovore za izbrano drsnico oz. vprašanje in ali želimo, da se nam odgovori kažejo sproti.

Step 26 image

27. V sklopu Joining instructions se odločimo, ali želimo na izbrani drsnici, na vrhu strani, prikazati navodila za priključitev predstavitvi in ali želimo pri vprašanju prikazati tudi QR kodo za priključitev (pokaže se v spodnjem levem kotu).

Step 27 image

28. Kliknimo zdaj na gumber Present this presentation, da pričnemo s predstavitvijo in vidimo rezultate odgovarjanja študentov.

Step 28 image

29. Sproti, ko študenti odgovarjajo (v našem primeru 2 študenta), vidimo rezultate. Rezultati za posamezno trditev so prikazani v obliki drsnikov, v krogu na drsniku vidimo povprečni odziv, barvna področja nad posameznim drsnikom ponazarjajo odgovore.

Step 29 image

30. Tako izgleda vprašanje tipa Lestvice v orodju Mentimter. Upamo, da vam bo vprašanje prišlo prav za hitro pridobivanje povratnih informacij o strinjanju s posazmenimi trditvami.

Step 30 image

Here’s an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2301716/Mentimeter—vpra-anje-tipa-Scales

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.