Dvojno kodiranje (ang. Dual Coding)

… predstavlja aktivnost, kjer študente vključimo v povezovanje vizualnega in verbalnega prikaza informacij pri raziskovanju novih konceptov za boljše pomnjenje in razumevanje informacij.

Osnovne informacije
Število študentov:
tako za manjše skupine kot tudi večje število študentov (+50)
Čas za pripravo aktivnost:
med 10 in 25 minut
Trajanje aktivnosti:
do 10 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, študij na daljavo
Letnik študija:
1. in 2. letniki
Segment predavanja:
osrednji del, zaključek
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven pomnjenja in razumevanja
Poudarek na:
sodelovalnem učenju

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.