Navzkrižno učenje (ang. Crossover Learning)

Navzkrižno učenje povezuje učenje v predavalnici z učenjem zunaj nje, v neformalnih okoljih – doma, na prostem, v muzejih ipd. Študenti z učenjem v predavalnici pridobijo teoretično podlago, ki je pomembna za razumevanje in prenos znanja v prakso. Navzkrižno učenje tako omogoča, da učenje v predavalnici obogatimo z izkušnjami iz vsakdanjega življenja, ki jih pridobimo pri učenju v neformalnih okoljih z raziskovanjem odgovorov na dodatna vprašanja. S takšnim pristopom študentom zagotavljamo pristne in zanimive priložnosti za učenje ter jih spodbudimo k nadaljnjemu zanimanju in motivaciji za delo.

Osnovne informacije
Število študentov:
različno (odvisno od načrta aktivnosti)
Čas za pripravo aktivnost:
več dni
Trajanje aktivnosti:
1 dan ali več
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, kombinirano učenje, obrnjeno učenje
Letnik študija:
vsi letniki
Segment predavanja:
formalni in neformalni čas izobraževanja
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven analiziranja, vrednotenja, ustvarjanja
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje, samovrednotenje, medvrstniško vrednotenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.