Snovalsko razmišljanje (ang. Design Thinking)

Snovalsko razmišljanje je na študenta osredinjen pristop, ki spodbuja ustvarjalno reševanje problemov. V središču je posameznik in njegove izkušnje, želje ter potrebe, na podlagi katerih se prilagaja modele in vizualizacije za reševanje zahtevnih in kompleksnih problemov, ki so negotovi in neraziskani. Probleme se tako rešuje preko naslavljanja človeških potreb, z ustvarjanjem številnih idej, z vključevanjem metode viharjenje možganov in drugih metod, ki spodbujajo kritičnost in ustvarjalnost.

Osnovne informacije
Število študentov:
tako za manjše skupine kot tudi večje število študentov (tudi do 100 in več)
Čas za pripravo aktivnost:
več kot 60 minut
Trajanje aktivnosti:
več dni ali tednov (odvisno od načrta pedagoga)
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, kombinirano učenje
Letnik študija:
vsi letniki
Segment predavanja:
osrednji del srečanja
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven ustvarjanja
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje, samovrednotenje, medvrstniško vrednotenje, končno vrednotenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.