MATERINSKI 
DAN

Danes je dan, ko praznujejo vse mame. V Sloveniji se praznik dolgo časa ni praznoval, domnevno zaradi praznovanja dneva žena, ki ga praznujemo 8. marca. V zadnjih časih pa je praznik spet v veljavi in praznujemo ga ravno danes, 25. marca. 

Navadno mamam na ta dan poklanjamo rože in čokolado, mi pa smo za vas pripravili krajši kviz »o mamah«. Če želite izvedeti, ali vsi praznujemo materinski dan 25. marca, od kdaj naprej ga praznujemo ter še nekaj zanimivosti, kliknite na spodnjo sliko ali pa na povezavo https://quizizz.com/join?gc=25124545 in rešite kviz.

Kviz. oz. interaktivna predstavitev je narejena z orodjem Quizizz. V kviz lahko vključimo vprašanja izbirnega tipa, vprašanja z več možnimi odgovori, odprti tip vprašanj, vprašanja tipa kratek odgovor in glasovanja. Vse skupaj lahko vključimo tudi v interaktivno predstavitev ter ji dodamo prosojnice z besedilom in slikami ali pa uvozimo že pripravljene prosojnice.

Ustvarjeno gradivo, kviz ali predstavitev (v nadaljevanju »interaktivno gradivo«, nanaša pa se na oboje), lahko študenti rešujejo: 

  • »V živo« med predavanji ali vajami. Interaktivnemu gradivu se lahko študenti priključijo direktno preko povezave ali pa preko spletne strani http://quizizz.com/ in kode, ki jim jo posreduje učitelj. Interaktivno gradivo lahko rešujejo z računalnikom ali pametnim telefonom (z aplikacijo ali z uporabo brskalnika). Z interaktivnim gradivom lahko upravljajo študenti samostojno ali pa z njim upravlja učitelj, ki vidi vse odgovore študentov, študenti pa vidijo le svoje odgovore in povratno informacijo, ali so bili njihovi odgovori pravilni. Po končanem reševanju ima učitelj na voljo poročilo o reševanju vseh študentov, vsak posamezen študent pa dobi poročilo o svojem reševanju. Če je študent prijavljen v orodje Quizizz, se mu rezultati tudi shranijo. 
  • Samostojno v svojem tempu kot nalogo. Razlika z reševanjem »v živo« je ta, da lahko študenti interaktivno gradivo rešujejo kadarkoli in kjerkoli (v časovnem okviru, ki ga je določil učitelj). 

Quizizz lahko v pedagoškem procesu uporabimo v različne namene. Poleg same popestritve predavanj in vaj je orodje primerno tudi za formativno spremljanje znanja študentov in ga lahko uporabimo v kombinaciji z različnimi inovativnimi učnimi pristopi: 

  • Orodje lahko uporabimo v podporo različnim učnim pristopom, kot sta obrnjeno in kombinirano učenje, ki navadno vključujeta aktivnosti, ki jih izvajamo v času neposrednega stika s študenti ter aktivnosti, ki jih študenti opravljajo samostojno in v lastnem tempu, neodvisno od časa in prostora. V aktivnosti tako lahko vključimo reševanje interaktivnih gradiv, ki nam omogočajo sprotno preverjanje znanja študentov pred neposrednim stikom s študenti ali pa po njem.  
  • Orodje lahko uporabimo v začetnih fazah problemskega učenja (npr. pojasnjevanje osnovnih konceptov, opredelitev problema) za preverjanje razumevanja osnovnih konceptov, ki so vezani na problemsko situacijo, ki jo študenti rešujejo. 
  • Orodje lahko uporabimo tudi ob koncu projektnega učnega dela, tako da študente postavimo v digitalne ustvarjalce vsebin, saj lahko na primer pripravijo interaktivno gradivo v podporo predstavitvi lastnega projektnega izdelka, ga podajo v reševanje kolegom in s tem dobijo vpogled v lastno uspešnost pri predstavitvi rezultatov projektnega učnega dela. 

Vodiče za uporabo orodja Quizizz ter še več idej za uporabo orodja v pedagoškem procesu lahko najdete na intenzivni spletni delavnici Formativno spremljanje študijskega procesa z uporabo IKT ter na fokusni spletni delavnici Samovrednotenje in medvrstniško vrednotenje z uporabi IKT, ki se pričneta v aprilu. 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.