Formativno spremljanje študijskega procesa

Verjetno ste že slišali za izraz formativno spremljanje in vrednotenje znanja, ki se v pedagoškem procesu uporablja za sprotno preverjanje znanja, s katerim ugotavljamo predznanje študentov. Vendar formativno spremljanje ni zgolj ugotavljanje predznanja, ampak predstavlja širok nabor metod, ki jih učitelji uporabljajo za sprotno vrednotenje razumevanja učnih potreb in akademskega napredka študentov v študijskem procesu. Cilj formativnega spremljanja je pridobivanje informacij, ki jih lahko učitelj uporabi za prilagajanje in izboljšanje poučevanja, študent pa za izboljšanje svojega učenja. Učitelj mora pri tem razmisliti o strategiji spremljanja študijskega procesa, na kakšen način pridobljene podatke analizirati in jih uporabiti ter kako na podlagi tega študentom podati povratne informacije. Pri vsem tem pa nam je lahko v pomoč informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT). 

Za namene formativnega spremljanja študijskega procesa lahko tako uporabljamo različna orodja, kot so:

Ali si bi želeli spoznati kaj več o formativnem spremljanju študijskega procesa? Vas zanima, kako izvesti formativno spremljanje z uporabo IKT? Kakšne izkušnje imajo pri tem drugi visokošolski učitelji in sodelavci?

V Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu smo pripravili delavnice na temo formativnega spremljanja. Vabljeni, da se nam pridružite na naslednjih delavnicah:


Intenzivna spletna delavnica Formativno spremljanje študijskega procesa z uporabo IKT
Fokusna spletna delavnica Vrednotenje znanja študentov ob inovativnih oblikah učenja z uporabo IKT
Fokusna spletna delavnica Samovrednotenje in medvrstniško vrednotenje z uporabo IKT
Webinar Vrednotenje znanja študentov ob inovativnih oblikah učenja z uporabo IKT
Webinar Samovrednotenje in medvrstniško vrednotenje z uporabo IKT

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.