Izobraževanja s področja didaktične uporabe IKT

Ali potrebujete izobraževanja s področja didaktične uporabe IKT?

Zasnovali smo 24 spletnih delavnic, ki so tematsko vezana na 9 področij: 

  • digitalne kompetence učiteljev (na delavnici se seznanimo z razširjenim okvirjem 32 kompetenc po DigCompEdu glede na samoevalvacijsko orodje SELFIEforTEACHERS, spoznamo model napredovanja ter preizkusimo orodje DigCompEdu CheckIn za samoevalvacijo uporabe IKT v lastni pedagoški praksi.)
  • didaktična uporaba IKT (delavnice so namenjene razmisleku ter pridobivanju idej za uporabo IKT v pedagoškem procesu z uporabo pedagoškega kolesa in SAMR modela.)
  • osnovna uporaba spletnih učilnic Moodle (namen delavnic je seznanjanje in uporaba osnovnih funkcionalnosti spletne učilnice Moodle v podporo organizaciji pedagoškega dela, spodbujanju sodelovalnega učenja in vrednotenja znanja)
  • napredna uporaba spletnih učilnic Moodle (namen delavnic je seznanjanje in uporaba naprednih funkcionalnosti spletne učilnice Moodle v podporo sodelovalnemu učenju, vrednotenju znanja in spremljanju napredka študentov)
  • interaktivna učna gradiva (na delavnicah se seznanimo z Mayerjevimi načeli za izdelavo večpredstavnih gradiv ter z različno IKT za ustvarjanje interaktivnih predstavitev, videoposnetkov ter adaptivnih gradiv)
  • formativno spremljanje študijskega procesa z uporabo IKT (delavnice so namenjene spoznavanju pomena formativnega spremljanja znanja, mnenj in idej v pedagoškem procesu in različne IKT, ki nam lahko ta proces olajša)
  • igrifikacija z uporabo IKT (skozi delavnice se spoznamo s pojmom igrifikacija in učnima pristopoma učenje z igrami in učenje z ustvarjanjem iger ter se seznanimo z različno IKT, ki omogoča vključevanje (elementov) iger v pedagoški proces)
  • sodelovalno učenje z uporabo IKT (skozi delavnice spoznamo različno IKT, ki spodbujajo sodelovalno učenje med študenti, s poudarkom na pedagoških pristopih kot sta problemsko učenje in projektno učno delo)
  • učna analitika v z IKT podprtih okoljih (skozi delavnico spoznamo različno IKT, ki spodbuja sodelovalno učenje med študenti, s poudarkom na pedagoških pristopih kot sta problemsko učenje in projektno učno delo).

Več o delavnicah lahko izveste na: https://digitalna.uni-lj.si/delavnice/ in v spletnem vabilu.

Vljudno vabljeni k udeležbi!

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.