Podpora načrtovanju in spremljanju aktivnosti v okviru projektnega dela z uporabo orodja Padlet

V sodobnem izobraževalnem okolju predstavlja projektno delo učinkovit pristop za spodbujanje razvoja višjih miselnih procesov med študenti. Ta pristop ne le spodbuja študente k aktivnemu učenju, ki temelji na primerih iz vsakdanjega življenja, temveč jim omogoča tudi razvoj ključnih veščin 21. stoletja, kot so sodelovalno delo, vodenje, načrtovanje in kritično razmišljanje.

Zakaj se posluževati projektnega dela?

Projektno delo omogoča študentom, da teoretično znanje uporabijo v praksi. S tem pridobivajo neprecenljive izkušnje in se učijo skozi realne situacije, kar je bistveno za njihov nadaljnji poklicni razvoj. V projektih se srečujejo s problemi in izzivi, ki jih spodbujajo k inovativnemu razmišljanju in iskanju rešitev.

Kako optimalno izvajati projektno delo?

Za uspešno izvedbo je ključnega pomena dobra organizacija in načrtovanje. Učitelji bi morali študentom ponuditi jasne smernice in cilje projekta, hkrati pa jim omogočiti dovolj svobode in samostojnosti. Prav tako je pomembno redno spremljanje napredka in zagotavljanje povratnih informacij o delu študentov.

Na katerih predmetnih področjih je projektno delo še posebej prisotno?

Projektno delo je uporabno na področjih, kjer je močan poudarek na praktičnih veščinah in inovativnosti. To vključuje tehnične predmete, umetnost, družboslovje in naravoslovje. Na teh predmetnih področjih študentje ne le pridobivajo teoretično znanje, ampak se učijo tudi njegove praktične uporabe.

Podporna vloga IKT in orodja, kot je Padlet

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) igra pomembno vlogo pri izvedbi projektnega dela. Orodja, kot je Padlet, omogočajo študentom in učiteljem lažje sodelovanje, organizacijo, deljenje idej in virov ter spremljanje napredka. Padlet je interaktivno sodelovalno okolje, ki omogoča ustvarjanje virtualnih tabel, na katere lahko udeleženci projekta dodajajo opombe, slike, povezave in druge vire. To omogoča boljšo preglednost nad projektom in spodbuja kreativnost ter sodelovanje med študenti.

Študenti tako Padlet lahko uporabijo za dokumentiranje projektnih aktivnosti ali pa tudi za načrotvanje aktivnosti. V spodnjem vodiču si lahko ogledate primer priprave sodelovalne table, ki študentom omogoča načrtovanje in spremljanje izvedbe projektnih aktivnosti. Vodič je dostopen tudi na povezavi: https://ior.ad/9Flk.

 

16 STEPS

1. V tem gradivu si bomo ogledali, kako lahko z orodjem Padlet pripravite sodelovalno tablo, na kateri študenti načrtujejo in spremljajo izvedbo projektnih aktivnosti. Za ustvarjanje nove table kliknimo na gumb Make a padlet.

Step 1 image

2. V kolikor imamo račun učitelja, lahko v razdelku s predlogami poiščemo predpripravljeno vzorčno gradivo za pripravo poročila o eksperimentalnem delu. Premaknemo se na razdelek Classroom management.

Step 2 image

3. Poiščemo gradivo Project planner, ki nam oz. našim študentom omogoča organizacijo opravil v okviru projektnega dela, definiranje časovnih rokov in spremljanje napredka.

Step 3 image

4. Odpre se nam prazna tabla, kjer imamo že predpostavljene stolpce, ki predstavljajo posamezne faze projektnega dela: (1) To-do faza, kamor študenti najprej vnesejo opravila; (2) In progress faza, kamor študenti premaknejo opravila, ki so v teku.

Step 4 image

5. (3) Completed faza, kamor študenti premaknejo objave, ki ponazarjajo aktivnosti, ki so že zaključene. Ob zaključku projektnega dela si želimo vse objave premaknjene v zadnji stolpec (to bi pomenilo, da so vse načrtovane aktivnosti bile opravljene).

Step 5 image

6. S klikom na gumb See example si lahko ogledamo primer že izvedene aktivnosti (primer generiran s pomočjo umetne inteligence).

Step 6 image

7. Vidimo primer projektnega dela, kjer so študenti že definirali aktivnosti, ki jih morajo narediti, nekaj jih je trenutno v teku, nekaj pa jih je že opravljenih. Posamezne aktivnosti so obogatene z večpredstavnimi elementi.

Step 7 image

8. Vrnimo se nazaj na našo sodelovalno tablo. Prazno tablo lahko poljubno prilagodimo. Padlet nam z usmeritvami na desni strani zaslona pomaga pripraviti gradivo za uporabo s študenti. S klikom na Open settings panel lahko spremenimo ime in opis table.

Step 8 image

9. S klikom na gumb + lahko pričnemo z dodajanjem objav v posamezen stolpec. Dodajamo lahko tudi nove stolpce in tako prilagodimo faze, ki jim morajo slediti študenti pri opravljanju aktivnosti v okviru projektnega dela (npr. dodamo stolpec “Review”).

Step 9 image

10. Če želimo, si lahko za lažji prikaz dela v sodelovalni tabli za študente ustvarimo vzorčne objave s pomočjo zalednih orodij umetne inteligence. S klikom na gumb Generate sample posts dobimo izpolnjeno tablo z vzorčnimi objavami.

Step 10 image

11. Kreirali smo vzorčne primere objav. Zaenkrat jih lahko kreiramo samo v angleškem jeziku, zato nam pride prav opcija urejanja posamezne objave. S klikom na tri pikice pri objavi lahko le-to urejamo, izbrišemo in prilagodimo našim potrebam.

Step 11 image

12. Zdaj, ko imamo sodelovalno tablo pripravljeno za uporabo, jo lahko delimo s študenti. Za vsako skupino študentov lahko kreiramo lastno tablo, ki jo dopolnjujejo, mi pa imamo ves čas vpogled v nastale spremembe.

Step 12 image

13. Študente usmerimo, da pri opravljanju aktivnosti le-te premikajo v ustrezne faze oz. stolpce. Premikanje deluje na način povleci in spusti.

Step 13 image

14. Ker pri projektnem delu običajno aktivnosti razdelimo glede na vloge študentov, je priročna tudi možnost označevanja oseb pri posamezni objavi. Pri ustvarjanju opravila lahko z omembo posameznika preko uporabe znaka @ opravilo dodelimo v reševanje.

Step 14 image

15. Ko smo zaključili z urejanjem osnovnih nastavitev, kliknemo na gumb Close.

Step 15 image

16. Pripravljen imamo naš Project planner. S študenti lahko pričnemo z dodajanjem, opravljanjem in spremljanjem projektnih aktivnosti. Vse nastavitve lahko urejamo tudi naknadno preko desne navigacije znotraj orodja Padlet.

Step 16 image

Here’s an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2303878/Padlet—primer-aktivnosti-Project-planner

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.