Avtomatska lektorica 
Amebis Besana
Amebis Besana je orodje za avtomatsko lektoriranje besedil v slovenskem jeziku. Orodje uporabnika opozori na tipkarske in slovnične napake, nesmiselne stavke in vsebinske napake v besedilu. Orodje napake podčrta ali prečrta in pri tem predlaga popravek, ki ga lahko upoštevamo ali ne. Ko se s kazalcem miške pomaknemo na označeno napako v besedilu, pa nam orodje napako tudi opiše. Orodje lahko uporabimo v spletni ali namizni različici na napravah z operacijskim sistemom Windows. Orodje ponuja tudi uporabo dodatnih vmesnikov. Eden izmed vmesnikov je »Pregibnik«, s pomočjo katerega lahko preverimo pravilno sklanjanje slovenskih besed ali besednih zvez. Z vmesnikom »Besana za brskalnike« lahko sproti lektoriramo besedila med samim pisanjem v spletnih brskalnikih (npr. v e-pošti, družbenih omrežjih, sodelovalnih dokumentih). Vmesnik »Besana za Word« nam omogoča sprotno lektoriranje besedila med pisanjem dokumentov v orodju MS Word, deluje pa tudi v orodju MS Outlook. Vmesnik »Besana Mini« pa lahko uporabimo kjerkoli pri pisanju besedila – npr. v poljubnem urejevalniku besedila, na lastnih spletnih straneh, pri objavah v forumih, v komunikacijskih kanalih, lahko pa ga uporabimo tudi za preverjanje slovnične pravilnosti besedil na poljubnih spletnih straneh.

Orodje Amebis Besana lahko z nekaterimi omejitvami uporabljamo tudi v brezplačni različici. Gre za spletno verzijo orodja, ki jo lahko uporabljamo prostodostopno brez prijave v orodje. V tem primeru je potrebno besedilo, ki ga želimo preveriti, kopirati v za to namenjeno polje na spletni strani orodja. Pri uporabi brezplačne različice orodja lahko preverjamo besedilo do 500 znakov s presledki, med vsakim preverjanjem besedila pa mora poteči 20 sekund. Na spletni strani lahko brezplačno dostopamo tudi do vmesnika »Pregibnik«, uporaba katerega je časovno omejena (med vsakim pregibanjem besede ali besedne zveze mora poteči 6 sekund).

Na razpolago imamo tudi plačljive licence orodja. Z licenco se lahko prijavimo v spletno različico orodja ali uporabimo namizno različico na Windows napravah. Več o licencah si lahko preberemo na spletni strani: https://besana.amebis.si/cenik/.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.