Exam.net 
za vrednotenje znanja na daljavo

Exam.net je orodje za pripravo in izvedbo izpitov na daljavo. Z orodjem lahko pripravimo izpite z različnimi tipi vprašanj, kot so vprašanja z več možnimi odgovori, vprašanja tipa kratek odgovor ali vprašanja odprtega tipa ter z vključevanjem nalog, kot so vstavljanje manjkajočih besed, povezovanje pravilnih odgovorov in možnost podajanja rešitev v obliki priloge. V tem primeru so vprašanja (razen vprašanja odprtega tipa in naloge, ki kot rešitev pričakujejo oddano prilogo) samodejno ovrednotena po kriterijh, ki jih predhodno določimo učitelji. Orodje nam omogoča tudi pripravo vprašanj znotraj urejevalnika besedil, v katerega lahko kopiramo vprašanja, ki jih imamo že pripravljena (npr. v Wordovi datoteki). V kolikor pa imamo na računalniku pripravljeno končno obliko izpita, ga lahko v .pdf formatu uvozimo kar v orodje in ga tudi takšnega podamo študentom v reševanje. V zadnjih dveh primerih moramo učitelji posamezen izpit ovrednotiti ročno (izven orodja). Poleg pripravljanja vprašanj se moramo odločiti še, katere informacije potrebujemo od študentov ob prijavi na izpit v orodju Exam.net (npr. ime in priimek ter e-naslov in telefonska številka študenta, ime učitelja) ter ali želimo omogočiti anonimno reševanje izpitov, kar pripomore k bolj objektivnemu vrednotenju znanja študentov. Prav tako moramo določiti, katere učne pripomočke, gradiva in orodja študentom dovolimo uporabljati tekom reševanja izpita (npr. dodatne priloge, računalo, risalne površine, pomožne formule, oddaja rešitev, ki so jih študenti pisali na list papirja) ter definirati nivo varnosti reševanja izpitov (npr. uporaba SEBa, TaTa), s katerim študentom skušamo (vsaj do določene mere) onemogočiti različne oblike golufanja. Potem, ko je izpit pripravljen, ga lahko aktiviramo in podamo študentom v reševanje. Orodje nam omogoča tudi prilagoditev posameznega izpita potrebam določenega študenta. Študenti morajo ob prijavi na izpit vnesti kodo, ki jim jo posredujemo učitelji, in zahtevane osebne podatke. Učitelji lahko tekom izpita spremljamo reševanje posameznega študenta ter odgovarjamo na morebitna vprašanja, ki jih lahko pošljejo preko klepeta. Po zaključku izpita lahko učitelji dostopamo do vseh oddanih nalog s strani študentov ter jih tudi shranimo na računalnik za nadaljnje pregledovanje in posredovanje študentom, saj le-ti po zaključku izpita ne dostopajo več do lastnih rešitev.

Orodje Exam.net je plačljivo orodje, ki omogoča brezplačno poskusno različico za določen čas.

Nekatere članice Univerze v Ljubljani so se v času študija na daljavo zaradi epidemije Covid-19 odločile za uporabo licenčne različice orodja, kar pomeni, da lahko visokošolski učitelji in sodelavci zainteresiranih članic orodje uporabljamo s prijavo z univerzitetno digitalno identiteto.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.