Ali ste vedeli, da 11. februarja obeležujemo MEDNARODNI DAN ŽENSK IN DEKLET V ZNANOSTI?

Ženske so v znanosti še vedno zastopane v veliko manjši meri kot moški, zato je namen današnjega prispevka ozaveščanje o vlogi žensk v znanosti preko nekaterih najbolj znanih znanstvenic vseh časov. Ob tem pa si želimo tudi spodbuditi razmislek o tem, kaj sami na področju spodbujanja zanimanja žensk in deklet za znanost počnemo in kaj bi lahko še naredili, da bi se več žensk in deklet odločalo za poklic znanstvenice.

Tudi danes smo se odločili, da si pri tem pomagamo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT). Pripravili smo interaktivno predstavitev z orodjem Nearpod, ki nam omogoča obogatitev (obstoječih) drsnic z vsebino in interaktivnimi elementi (npr. vprašanja, glasovanje, risanje).

Predstavitvi se lahko pridružite (z anonimnim vzdevkom) na več načinov:

  1. preko sodelovanja v spodnjem oknu, kjer smo predstavitev vdelali (prikazali) kar na spletno stran (pozor, vsebino lahko vdelate tudi v npr. spletno učilnico Moodle in vaši študenti bodo lahko predstavitev spremljali brez kakršnih koli dodatnih klikov na zunanje vsebine);
  2. preko povezave https://app.nearpod.com/?pin=F57V4;
  3. preko povezave join.nearpod.com in kode F57V4;
  4. preko mobilne aplikacije Nearpod s kodo F57V4.

Orodje Nearpod je kar zanimivo, mar ne?

Kot ste lahko preizkusili, učitelj s pomočjo spletnega orodja Nearpod svoje obstoječe predstavitve (npr. izdelane v PowerPointu) prenese v okolje Nearpod in drsnice obogati z dodatnimi interaktivnimi elementi oz. aktivnostmi , kot so glasovanje, reševanje kviza in različnih tipov vprašanj, ogled interaktivnega videoposnetka, odgovarjanje na odprta vprašanja, risanje bo beli tabli, sodelovalno ustvarjanje table z objavami ipd.).

Svojo predstavitev lahko učitelj predvaja na različne načine:

  • “v živo” med predavanji, vajami, kjer učitelj predstavitev upravlja na računalniku, študenti pa na svojih (mobilnih) napravah sodelujejo v pripravljenih aktivnostih;
  • v času študija na daljavo so razvijalci omogočili tudi predstavitev “v živo” v kombinaciji z Zoomom, kjer učitelj neposredno v Nearpodu dobi priložnost pričetka novega srečanja v Zoomu;
  • kot samostojno reševanje študentov, prilagojeno njihovemu času, kjer učitelj deli predstavitev s svojimi študenti ter določi datum, do katerega naj bi študenti pregledali in aktivno sodelovali pri predstavitvi.

Tako lahko učitelj za vsako predstavitev ali gradivo določi časovne okvire reševanja in vidnost gradiv z določanjem, kdaj se bo gradivo v živo predvajalo na napravah študentov, medtem ko bo on tisti, ki bo narekoval hitrost in potek predvajanja gradiv. V času predvajanja predstavitve lahko učitelj kadarkoli aktivira belo tablo, s katero lahko še dodatno podkrepi svojo razlago. Tudi v primeru, da opazi pri študentih manjšo motivacijo za spremljanje predstavitve ali slabše razumevanje predstavljenih vsebin, lahko kadarkoli v času predvajanja predstavitve v živo doda kakšno aktivnost (npr. glasovanje, vprašanje odprtega tipa) in s tem spodbudi študente k aktivnemu sodelovanju. Še vedno pa se lahko učiteljodloči tudi za časovno neodvisno gradivo, pri katerem študenti sami pregledujejo ustvarjene vsebine v času, ki jim odgovarja.

Delo študentov s pomočjo orodja Nearpod tako ni opredeljeno samo kot okolje, kjer je fokus na delu posameznika, ampak je zasnovano kot sodelovalno, interaktivno okolje, ki omogoča:

  • da vsi študenti hkrati spremljajo predavanja in pripravljena gradiva na svojih napravah ter tako sodelujejo v razpravah in aktivnostih, kot so reševanje kvizov, ogled 3D objektov in simulacij, glasovanje, risanje po beli tabli ipd.;
  • dodajanje aktivnosti kot je virtualna sodelovalna tabla, ki omogoča sinhrono in asinhrono pisanje objav, deljenje gradiv, diskutiranje in odzivanje na objave kolegov, kar omogoča tudi medvrstniško vrednotenje.

Učitelj lahko delo študentov v orodju Nearpod sproti spremlja in se odziva, saj se po vsakem reševanju ustvari  posodobljeno interaktivno poročilo o sodelovanju in uspešnosti študentov po opravljenem predvajanju gradiva v živo.

Več o različnih načinih spodbujanja aktivnih oblik dela s študenti bomo spoznali tudi na spletni delavnici Didaktična uporaba IKT v procesu učenja in poučevanja, ki se prične naslednji teden, ter na prihajajočih delavnicah Interaktivna učna gradiva, Sodelovalno učenje z uporabo IKT ter Formativno spremljanje študijskega procesa z uporabo IKT.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.