Pričetek intenzivne spletne delavnice Digitalne kompetence učiteljev – DigCompEdu

Danes smo pričeli že z 9. izvedbo spletnih delavnic. Prva od 24-ih delavnic, ki jih v okviru Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu izvajamo v letošnjem letu, je intenzivna spletna delavnica Digitalne kompetence učiteljev.

 V kolikor želite pridobiti ideje, kako lahko izkoristite potencial digitalnih tehnologij ter nadgradite lastno poučevanje z uporabo IKT, se nam pridružite na delavnici, kjer boste v enem mesecu spoznali Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev – DigCompEdu ter se seznanili z razširjenim okvirjem 32 kompetenc glede na samoevalvacijsko orodje SELFIEforTEACHERS. Pri nadgradnji in ovrednotenju svojih digitalnih kompetenc vam bosta pomagala model napredovanja ter samoevalvacijsko orodje DigCompEdu CheckIn za visokošolsko izobraževanje. Poleg tega boste spoznali še veliko primerov uporabe IKT za razvoj digitalnih kompetenc ter boste z zasnovo študijskih aktivnosti, podprtih z IKT, na lastnih predmetnih področjih usvojeno znanje povezali v zaključeno celoto.

V kolikor vas delavnica zanima, se lahko nanjo prijavite do nedelje, 5. 2. 2023. Več o delavnici pa si lahko preberete na: https://digitalna.uni-lj.si/2020/11/28/digitalne-kompetence-uciteljev-digcompedu/.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.