Razvrščanje (ang. Sequence reconstruction)

Urejanje zaporedja predstavlja aktivnost, ki študentom omogoča razvrščanje niza izjav, slik ali predmetov po kronološkem zaporedju. 

Osnovne informacije
Število študentov:
tako za manjše skupine kot tudi večje število študentov (100+)
Čas za pripravo aktivnost:
10-25 minut
Trajanje aktivnosti:
10-25 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, vaje, študij na daljavo
Letnik študija:
različno
Segment predavanja:
v uvodnem delu srečanja, ob zaključku srečanja
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven pomnjenja, razumevanja, uporabe
Poudarki:
sodelovalno učenje, sprotno preverjanje znanja

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.