Ob dnevu državnosti: pogled v preteklost, izkušnje sedanjosti in načrti za prihodnost

Danes praznujemo 30. obletnico samostojnosti Slovenije. V tem 30-letnem obdobju se je zgodilo ogromno sprememb na različnih področjih, zaključujemo pa ga z zares razburljivim letom, ki ga je zaznamovala epidemija Covid-19. Bili smo primorani prilagoditi se različnim ukrepom za preprečevanje okužbe, kar je pripeljalo tudi do velikih sprememb v izobraževanju. Soočali smo se z novimi izzivi, študij v predavalnicah smo nadomestili s študijem na daljavo, uvedli smo hibridni pristop poučevanja in učenja, iskali nove načine izvedbe izpitov na daljavo ter spodbujali aktivno vključevanje študentov v pedagoški proces in veliko več.

Pri vsem tem pa nam je bila v pomoč različna informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT). Za marsikaterega visokošolskega učitelja in sodelavca je to pomenilo učenje uporabe nove IKT, vse z namenom omogočanja čim bolj kakovostno in učinkovito izvedenega pedagoškega procesa na daljavo za študente, z upoštevanjem vseh omejitev. Ker smo se v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu zavedali, da se vsi, tako mi kot tudi visokošolski učitelji in sodelavci UL, soočamo z novo situacijo, ki predstavlja velik izziv, smo skušali svoje aktivnosti prilagoditi nanovo nastali situaciji. V zadnjem letu smo visokošolskim učiteljem in sodelavcem omogočili sodelovanje na različnih spletnih delavnicah in webinarjih na temo uporabe spletnih učilnic Moodle, videokonferenčnega sistema Zoom in sodelovalnega okolja MS Teams v pedagoškem procesu ter izvedbe izpitov na daljavo z uporabo orodja Exam.net, pripravili smo usmeritve za vrednotenje znanja z uporabo različne IKT, organizirali posvet Učitelji učiteljem z namenom izmenjave primerov dobrih praks učiteljev na temo vrednotenja znanja v času študija na daljavo ter ves čas bili na voljo visokošolskim učiteljem, sodelavcem in študentom UL za individualno podporo pri uporabi različne IKT v pedagoškem procesu.

Obdobje »gašenja požara«, ki ga je prinesla epidemija Covid-19 na področju izobraževanja, kjer smo se posluževali tiste IKT, ki nam je bila na voljo in smo jo uporabljali na način, ki nam je v tistem trenutku omogočal izpeljavo pedagoškega procesa, je za nami. Nekako se že vsi počasi vračamo v »ustaljene tirnice« na vseh področjih življenja. Vračamo se tudi v predavalnice, kjer se bomo s študenti ponovno srečevali v živo, a vračamo se z novim znanjem. Zdaj bomo veliko lažje razmišljali o tistih vidikih, ki so se tekom kombiniranega in hibridnega načina študija ter študija na daljavo izkazali za učinkovite. Tudi v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu bomo zato v naslednjih mesecih skušali še bolj aktivno spodbujati razmislek visokošolskih učiteljev, sodelavcev in študentov UL o sistematični, učinkoviti uporabi IKT v pedagoškem procesu ter tako spodbujali ohranjanje tistega, kar smo v zadnjem letu naredili dobro, tudi v prihodnje, in nadgradnjo tistega, kar se je morebiti izkazalo za manj učinkovito.

Ob teh premislekih bi želeli poudariti, da smo vsi skupaj opravili uspešno in požrtvovalno delo. Pridobili smo ogromno novega znanja in izkušenj pri uporabi IKT v pedagoškem procesu, ki jih bomo zagotovo uporabljali tudi v naslednjem študijskem letu 2021/2022. Lahko rečemo, da nas je Covid-19 situacija spodbudila in pripeljala do še bolj izrazite uporabe IKT v pedagoškem procesu. S tem smo postavili še en pomemben mejnik v času samostojne Slovenije, ki si ga bomo še kako dobro zapomnili.

Za konec bi vas ponovno povabili k sodelovanju s pilotnimi posodobitvami izvedbe študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT v naslednjih mesecih ter k spodbujanju smiselne uporabe IKT v pedagoškem procesu v okviru skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT na članicah UL. Samo skupaj in z deljenjem znanj ter izkušenj lahko premostimo različne izzive ter izkoristimo različne priložnosti na področju uporabe IKT v izobraževanju.

Čestitamo vam ob dnevu državnosti in želimo, da bi se še naprej uspešno soočali s prihajajočimi izzivi!

V luči dneva državnosti, bomo naše sporočilo zaključili z »ne-digitalno« vsebino in vabilom k ogledu in uporabi namizne igre o Sloveniji – StoryLand of the Options (SLO game), ki v obliki igranja vlog in pripovedovanja zgodb spodbuja udeležence k spoznavanju Slovenije, njenih geografskih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti (igra je nastala kot rezultat Erasmus+ projekta Game IT).

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.