Popravki izjav (ang. Statement corrections)

Popravki izjav predstavljajo aktivnost, kjer študentom posredujemo izjavo ali krajše gradivo, ki vsebuje namerne napake, študenti pa morajo nato napake poiskati in jih popraviti.

Osnovne informacije
Število študentov:
tako za manjše skupine kot tudi večje število študentov (100+)
Čas za pripravo aktivnost:
10-25 minut
Trajanje aktivnosti:
10-25 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, vaje, študij na daljavo
Letnik študija:
različno
Segment predavanja:
ob zaključku srečanja
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven pomnjenja, razumevanja
Poudarki:
sodelovalno učenje, sprotno preverjanje znanja

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.