Orodje za preverjanje znanja 
Socrative

Socrative je enostavno spletno orodje, namenjeno preverjanju znanja študentov. Ta nam omogoča enostavno in hitro pripravo kvizov z različnimi tipi vprašanj z namenom preverjanja razumevanja študijske vsebine. Orodje omogoča tudi vključevanje kvizov v igralni element “Vesoljska dirka”, s katerim lahko med študenti spodbudimo tekmovalnost. Uporabimo lahko tudi že pripravljeno anketo (v angleščini), s katero pridobimo hitre povratne informacije o izvedbi pedagoškega procesa. Na razpolago pa imamo tudi hitra vprašanja tipa več izbir, drži/ne drži in kratek odgovor, ki jih lahko pripravimo kar tekom predavanj ali vaj, pri čemer vprašanje postavimo ustno, odgovore pa študenti podajo preko lastnih naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon). Za reševanje aktivnosti se študentom ni potrebno registrirati v orodje, temveč pri vstopu v aktivnost vpišejo zgolj svoje ime in ime sobe (ang. Room), znotraj katere učitelj pripravi aktivnost za študente v določenem razredu/letniku/skupini. Med tem, ko študenti rešujejo aktivnosti, lahko učitelj sproti spremlja njihove odgovore v orodju. Po zaključku aktivnosti pa lahko dostopa do celotnega poročila reševanja.

Orodje Socrative lahko uporabljamo v brezplačni različici, pri kateri pa smo omejeni pri uporabi funkcionalnosti orodja. V brezplačni različici lahko pripravljamo kvize za preverjanje znanja, pri čemer za vrednotenje vprašanj odprtega tipa potrebujemo plačljivo različico, ostala vprašanja pa ovrednoti sistem avtomatsko. Uporabimo lahko tudi aktivnost “Vesoljska dirka”, že pripravljeno anketo (v angleškem jeziku) in hitra vprašanja. Pri vseh aktivnostih lahko spremljamo sprotno reševanje študentov, ob zaključku pa lahko dostopamo do poročila. V brezplačni različici lahko uporabljamo zgolj eno sobo (ang. Room), znotraj katere lahko delimo aktivnosti z največ 50 študenti. V brezplačni različici lahko hkrati delimo le eno aktivnost.

Več o tem, kaj vse lahko pridobimo s plačljivo različico orodja, si lahko ogledate na spletni strani: https://www.socrative.com/plans/

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.