Digitalno okolje za predloge  (ang. Digital Suggestion Box)

Predstavlja aktivnost, kjer ustvarimo »digitalno škatlo«, torej pripravimo okolje, v katerem študenti s pomočjo obrazcev (anonimno) objavljajo predloge ter povratne informacije o obravnavani študijski vsebin in samem poteku dela ali odgovarjajo na različna vprašanja pedagoga, neodvisno od časa in prostora.

Osnovne informacije
Število študentov:
tako za manjše skupine kot tudi večje število študentov (100+)
Čas za pripravo aktivnost:
manj kot 10 minut
Trajanje aktivnosti:
manj kot 10 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, vaje, spletno okolje, študij na daljavo
Letnik študija:
različno
Segment predavanja:
osrednji del srečanja, zaključek srečanja, po izvedbi predavanja/vaj
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven razumevanja

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.