Enominutna refleksija (ang. One-minute paper)

… gre za aktivnost, ki zares traja le nekaj minut. Ob koncu izvedbe predavanj ali vaj študentom naročimo, naj razmislijo, kaj so se tisti dan naučili. Odgovore lahko zberemo z uporabo IKT ter o njih razpravljamo v spletni obliki ali pa na začetku naslednjega srečanja.

Osnovne informacije
Število študentov:
tako za manjše skupine kot tudi večje število študentov (100+)
Čas za pripravo aktivnost:
manj kot 10 minut
Trajanje aktivnosti:
manj kot 10 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, spletno okolje, študij na daljavo
Letnik študija:
različno
Segment predavanja:
zaključek srečanja, osrednji del srečanja
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven vrednotenja
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.