Medvrstniško podajanje povratnih informacij (ang. Peer Feedback)

… gre za aktivnost, v kateri študenti medsebojno vrednotijo delo vrstnikov ter jim podajajo (kritične) povratne informacije v povezavi z učnimi cilji, pričakovanji, ocenami ipd.

Aktivnost lahko uporabimo:

  • kot dopolnitev povratnih informacij pedagoga,
  • za spodbujanje sodelovalnega učenja,
  • za gradnjo oz. krepitev študentovih sposobnosti presojanja, kritičnega komentiranja, prevzemanja odgovornosti za lastno delo ter spoštljivega izražanja,
  • za refleksijo lastnega znanja in učenja ter znanja in učenja vrstnikov,
  • za samouravnavanje lastnega učenja.
Osnovne informacije
Število študentov:
tako za manjše skupine kot tudi večje število študentov (50)
Čas za pripravo aktivnost:
10–25 minut
Trajanje aktivnosti:
15–40 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
seminarji, vaje, spletno okolje, študij na daljavo
Letnik študija:
različno
Segment predavanja:
osrednji del srečanja, zaključek srečanja
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven vrednotenja
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje, medvrstniško vrednotenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.