Prednosti in slabosti  (ang. Pro and Con)

… predstavlja preprosto aktivnost, s katero študente spodbudimo k razmisleku o prednostih in slabostih določenega vprašanja, problema, področja ali izziva. Študenti se odločajo po postopku, tako da vprašanje pregledajo, sestavijo seznam argumentov ter se odločijo na podlagi analize točk. Pregled pomaga razkriti globino študentovih analiz, spodobnosti objektivnosti ter spretnosti odločanja.

Osnovne informacije
Število študentov:
tako za manjše skupine kot tudi večje število študentov (+100)
Čas za pripravo aktivnost:
do 10 minut
Trajanje aktivnosti:
do 10 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, spletno okolje, študij na daljavo
Letnik študija:
vsi letniki
Segment predavanja:
uvod, osrednji del, zaključek, po izvedbi predavanja
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven vrednotenja
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje

Povzeto po Learning Futures. (2020). Pro and Con Grid. Pridobljeno iz https://app.secure.griffith.edu.au/exlnt/entry/8589/view

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.