Razprava z vprašanji (ang. Ques-cussion)

… gre za aktivnost, kjer razpravo popestrimo tako, da v njej dovolimo le postavljanje vprašanj, odgovori in izjave pa niso dovoljene.

Osnovne informacije
Število študentov:
tako za manjše skupine kot tudi večje število študentov (100+)
Čas za pripravo aktivnost:
manj kot 10 minut
Trajanje aktivnosti:
manj kot 10 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, spletno okolje, študij na daljavo
Letnik študija:
različno
Segment predavanja:
osrednji del srečanja
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven razumevanja, uporabe, analiziranja
Poudarek:
sodelovalno učenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.