Naredimo sedaj (ang. Do Now)

»Naredimo sedaj« je aktivnost, kjer študentom postavimo različna vprašanja, podamo krajšo nalogo, pripravimo kviz, igre ipd. Aktivnost lahko izvedemo na začetku srečanja in z njo študente aktiviramo za nadaljnje delo, lahko pa jo izvedemo tudi tekom srečanja ali ob zaključku srečanja, s čimer sproti preverimo znanje študentov. Aktivnost je najbolj uspešna takrat, ko postane rutina pri izvajanju pedagoškega procesa.

Osnovne informacije
Število študentov:
tako za manjše skupine kot tudi večje število študentov (100+)
Čas za pripravo aktivnost:
10-25 minut
Trajanje aktivnosti:
5-10 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, vaje, študij na daljavo
Letnik študija:
različno
Segment predavanja:
v uvodnem delu srečanja, v osrednjem delu srečanja
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven pomnjenja, razumevanja, uporabe
Poudarki:
individualno delo, sprotno preverjanje znanja

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.